5. Sınıf İçin Çokgen Nedir? Öğrenelim!

5. sınıf çokgen nedir? Çokgenler, en az üç kenarı olan düzlem şekillerdir. Bu makalede, 5. sınıf öğrencileri için çokgenlerin tanımını ve özelliklerini açıklayacağız. Çokgenlerin farklı türleri, iç açıları ve kenarları hakkında bilgi edineceksiniz. Ayrıca, çeşitli şekillerin nasıl çokgen olup olmadığını anlamak için bazı ipuçları da sunacağız. Okumaya devam edin ve çokgenler hakkında daha fazla bilgi edinin!

5. sınıf çokgen nedir? Çokgenler, beşinci sınıf matematik dersinde öğrenilen önemli bir kavramdır. Çokgen, en az üç kenarı ve üç açısı olan bir şekildir. Öğrenciler, çokgenlerin özellikleri hakkında bilgi edinirken, dörtgenler, üçgenler, yamuklar ve paralelkenarlar gibi farklı türleri de öğrenirler. Çokgenlerin adları, kenar sayılarına göre belirlenir ve beşgen, altıgen, yedigen gibi isimler alabilirler. Öğrenciler ayrıca, çokgenlerin iç açıları ve dış açıları hakkında da bilgi sahibi olurlar. Bu konu, matematiksel düşünceyi geliştirmek ve geometrik kavramları anlamak için önemlidir.

5. sınıf çokgen nedir? 5. sınıfta öğrencilere geometri dersinde tanıtılan çokgenlerdir.
Çokgen, en az üç kenarı ve açısı olan bir düzlem şeklidir.
Dörtgen, dört kenarı ve dört iç açısı olan bir çokgendir.
Bir üçgen, üç kenarı ve üç iç açısı olan bir çokgendir.
Bir yamuk, iki çift paralel kenarı olan bir çokgendir.
 • Pentagon, beş kenarı ve beş iç açısı olan bir çokgendir.
 • Bir altıgen, altı kenarı ve altı iç açısı olan bir çokgendir.
 • Bir heptagon, yedi kenarı ve yedi iç açısı olan bir çokgendir.
 • Bir sekizgen, sekiz kenarı ve sekiz iç açısı olan bir çokgendir.
 • Bir dokuzgen, dokuz kenarı ve dokuz iç açısı olan bir çokgendir.

sınıf çokgen nedir?

5. sınıf matematik dersinde öğrencilere çokgen kavramı öğretilir. Çokgen, en az üç kenarı olan ve kapalı bir şekle sahip olan bir geometrik şekildir. Bu şekillerin iç açıları toplamı 180 derecedir. Öğrenciler, üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen gibi farklı çokgenleri öğrenir ve bu şekillerin özelliklerini inceler.

Sınıf Çokgen Nedir? Özellikleri Örnekler
Sınıf çokgen, kenar sayısı ve açı özellikleri ile tanımlanan bir geometrik şekildir. Kenar sayısı en az üç olmalıdır. Üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen vb.
Kenarları ve açıları birbirine eşit olabilir veya farklı uzunluklarda ve açılarda olabilir. Çevresi ve iç açıları toplamı farklı değerlerde olabilir. Üçgen: 3 kenar ve 3 iç açıya sahiptir.
Çokgenin iç açıları, (n-2) * 180 formülü ile hesaplanır (n: kenar sayısı). Çokgenin iç açıları toplamı, (n-2) * 180 derece olmalıdır. Dörtgen: 4 kenar ve 4 iç açıya sahiptir.

Üçgenler nasıl sınıflandırılır?

Üçgenler, kenar uzunluklarına ve iç açılarına göre farklı şekillerde sınıflandırılabilir. Örneğin, eşkenar üçgen, tüm kenarları eşit uzunluğa sahip olan bir üçgendir. İkizkenar üçgen ise sadece iki kenarı eşit uzunluğa sahiptir. Çeşitkenar üçgen ise tüm kenarları farklı uzunlukta olan bir üçgendir. Ayrıca, iç açılarına göre de üçgenler sınıflandırılabilir, örneğin dik üçgen, bir iç açısının 90 derece olduğu üçgendir.

 • Kenar uzunluklarına göre:
  • Eşkenar üçgen: Tüm kenarları eşit uzunlukta olan üçgen.
  • İkizkenar üçgen: İki kenarı eşit uzunlukta olan üçgen.
  • Çeşitkenar üçgen: Tüm kenarları farklı uzunlukta olan üçgen.
 • Açılara göre:
  • Dar açılı üçgen: Tüm iç açıları 90 dereceden küçük olan üçgen.
  • Geniş açılı üçgen: Tüm iç açıları 90 dereceden büyük olan üçgen.
  • Dik açılı üçgen: Bir iç açısı 90 derece olan üçgen.
 • Kenar uzunlukları ve açılara göre:
  • Eşkenar ve dar açılı üçgen: Tüm kenarları eşit uzunlukta olan ve tüm iç açıları 90 dereceden küçük olan üçgen.
  • İkizkenar ve dik açılı üçgen: İki kenarı eşit uzunlukta olan ve bir iç açısı 90 derece olan üçgen.
  • Çeşitkenar ve geniş açılı üçgen: Tüm kenarları farklı uzunlukta olan ve tüm iç açıları 90 dereceden büyük olan üçgen.

Dörtgenlerin özellikleri nelerdir?

Dörtgenler, dört kenarı ve dört iç açısı olan geometrik şekillerdir. Dörtgenlerin özellikleri, kenar uzunluklarına ve iç açılarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Örneğin, kare, dört eşit uzunluğa sahip kenarı olan bir dörtgendir ve iç açıları 90 derecedir. Dikdörtgen ise iki çift yan kenarı eşit uzunluğa sahip olan bir dörtgendir ve iç açıları da 90 derecedir. Diğer dörtgenlerde ise kenar uzunlukları ve iç açıları farklılık gösterebilir.

 1. Dörtgenlerin dört kenarı ve dört köşesi vardır.
 2. Karşılıklı kenarları birbirine eşittir.
 3. Karşılıklı açıları birbirine eşittir.
 4. İç açılarının toplamı 360 derecedir.
 5. Köşegenleri birbirini keser ve eşittir.

Beşgenlerin özellikleri nelerdir?

Beşgenler, beş kenarı ve beş iç açısı olan geometrik şekillerdir. Beşgenlerin özellikleri, kenar uzunluklarına ve iç açılarına göre değişebilir. Örneğin, düzgün beşgen, tüm kenarları ve iç açıları eşit olan bir beşgendir. Diğer beşgenlerde ise kenar uzunlukları ve iç açıları farklılık gösterebilir.

Eşkenar Beşgen Çevresi İç Açıları
Eşkenar Beşgen Tüm kenarları eşit uzunlukta olan beşgendir. İç açıları toplamı 540 derecedir.
Düzgün Beşgen Tüm kenarları ve iç açıları eşit olan beşgendir. Tüm iç açıları 108 derecedir.
İkizkenar Beşgen İki kenarı eşit uzunlukta olan beşgendir. İki iç açısı birbirine eşittir.

Altıgenlerin özellikleri nelerdir?

Altıgenler, altı kenarı ve altı iç açısı olan geometrik şekillerdir. Altıgenlerin özellikleri, kenar uzunluklarına ve iç açılarına bağlı olarak değişebilir. Düzgün altıgen, tüm kenarları ve iç açıları eşit olan bir altıgendir. Diğer altıgenlerde ise kenar uzunlukları ve iç açıları farklılık gösterebilir.

Altıgenler, altı eşit kenarı ve altı eşit açısı olan çokgenlerdir. Kenar ve açılarına dikkat edilmelidir.

Yamuk nedir?

Yamuk, dört kenarı olan bir dörtgendir. Yamukların karşılıklı iki yan kenarı birbirine paralel olabilir veya olmayabilir. Yamukların iç açıları toplamı 360 derecedir. Yamuklar, farklı şekillerde sınıflandırılabilir ve özellikleri kenar uzunluklarına ve iç açılarına bağlı olarak değişebilir.

Yamuk, geometrik bir şeklin kenarlarının düzgün olmayan bir şekilde eğrilerek oluşturduğu bir şekildir.

Deltoid nedir?

Deltoid, dört kenarı olan bir dörtgendir. Deltoidin karşılıklı iki yan kenarı birbirine eşittir. Deltoidin iç açıları toplamı 360 derecedir. Deltoidler, farklı şekillerde sınıflandırılabilir ve özellikleri kenar uzunluklarına ve iç açılarına bağlı olarak değişebilir.

Deltoid Nedir?

Deltoid, insan vücudunda omuz bölgesinde yer alan bir kas grubudur.

Deltoid Kasının Görevleri Nelerdir?

– Deltoid kası, omuz eklemine stabilite sağlar.
– Kolun dışa, içe ve yana doğru hareket etmesini sağlar.
– Kolun yukarıya kaldırılmasını ve aşağıya indirilmesini kontrol eder.

Deltoid Kası Nasıl Çalıştırılır?

Deltoid kasını çalıştırmak için aşağıdaki egzersizleri yapabilirsiniz:
– Dumbbell Shoulder Press: Dumbbell’ları omuz hizanıza kaldırıp tekrar indirin.
– Lateral Raise: Dumbbell’ları yanlara doğru kaldırıp tekrar indirin.
– Front Raise: Dumbbell’ları önünüzde yukarı doğru kaldırıp tekrar indirin.